Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Kościelnej 7, zarejestrowane przez Organizatora Województwo Małopolskie w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem 26/10, REGON: 121214635, NIP: 551-25-80-813 (dalej: Muzeum)

Inspektor Ochrony Danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum mają Państwo możliwość kontaktowania się z naszym Inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
 • listownie na adres: ul. Kościelna 7, 34 – 100 Wadowice,
 • na adres mailowy: iod@domjp2.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania
Muzeum przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanym dalej „RODO”, w następujących celach i na wskazanych podstawach: 
 • prowadzenia marketingu, jeżeli wyrazili Państwo na niego zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO
 • zawierania i wykonywania zawartych umów, w tym ramach przeprowadzanych procedur zamówień publicznych, świadczenia usług oferowanych przez Muzeum, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • wypełnienia obowiązków prawnych, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO
 • przeciwdziałania wyłudzeniom, kradzieżom i innym czynom powodującym szkodę, w tym w ramach monitoringu wizyjnego, podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO
 • prowadzenia analiz dotyczących sprzedaży i korzystania z naszych usług (co stanowi uzasadniony interes przedsiębiorstwa) oraz przedstawiania naszych produktów i oferowania naszych usług (marketing) na podstawie art. 1 lit. f) RODO

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum zawsze jedynie na czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, w tym w zakresie wypełniania przez Muzeum obowiązku prawnego, do czasu jego istnienia.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych przez Muzeum jest zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie do czasu cofnięcia takiej zgody.

Dane osobowe przetwarzane przez Muzeum w celu realizacji umów, w tym świadczenia usług, przetwarzane są do czasu ich wykonania, a w stosunku do roszczeń wynikających z tych umów przez okres przedawnienia (6 lat od roku ich powstania, a w przypadku gdy były dochodzone w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym, od roku ich zakończenia).

Dane osobowe gromadzone przez Muzeum w ramach monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres jednego miesiąca, a jeśli zachodzi konieczność ochrony uzasadnionego interesu i ich dalszego przechowywania na czas dochodzenia roszczeń, przez czas trwania postępowania w sprawie.

W przypadku korzystania ze strony internetowej Muzeum okres przetwarzania danych osobowych (pliki cookies) wynika z ustawień Państwa przeglądarki internetowej.

Odbiorcy i źródła danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiot (odbiorcy), z którymi Muzeum współpracuje w zakresie usług informatycznych, serwisowych, transportowych, internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych, co zawsze odbywa się na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów, a także organizatorom Muzeum i organom władzy publicznej w ramach wykonywania przez Muzeum obowiązków prawnych w tym zakresie.

Muzeum pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których one dotyczą, a w ramach współpracy z innymi podmiotami, na podstawie zawartych umów i w celu ich wykonywania, od tych podmiotów.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), przy czym w szczególnych, indywidualnych przypadkach dane mogą być przesyłane do krajów trzecich (poza EOG), gdy jest to konieczne do wykonania stosunku zobowiązaniowego, jest wymagane przez prawo lub jeśli otrzymaliśmy na to Twoją zgodę.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu prawo:
 • żądania dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Prawo wycofania zgody

Zgodna jako podstawa do przetwarzania danych osobowych przez Muzeum może być cofnięta w dowolny sposób (w tym pisemnie na adres Muzeum) i w każdym czasie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych dokonanego na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w przypadku, gdy dane osobowe gromadzone są na podstawie zgody, na potrzeby wykonania usługi lub odpowiedzi na zapytanie, podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celów, dla których są gromadzone.

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie danych osobowych

Muzeum nie profiluje danych osobowych, które zostały mu przekazane.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl